Why photography

and why this page?


I photograph because I like it. My camera is an excuse to leave home. Or, conversely, leaving home is an excuse to take the camera. Had it not been for photography, probably I would have never seen flying dogs in Wroclaw, would have not got up at 2am to photograph crocuses in Tatra mountains, would have not visited that many churches, would have not seen the bottom of the mine excavation. And even if I have had visited some of these, without the camera I would have not noticed so many details and would have not save memories.

This page is a record of my selected photographic moments and places.

Fotografuję bo lubię. Aparat fotograficzny jest pretekstem do wyjścia z domu. Albo odwrotnie, wyjście z domu jest pretekstem do zabrania ze sobą aparatu fotograficznego. Gdyby nie fotografia, pewnie nigdy nie zobaczyłbym latających psów we Wrocławiu, nie wstał o drugiej w nocy by fotografować krokusy w Tatrach, nie zwiedził tylu kościołów, nie zobaczył dna wyrobiska kopalni. A nawet gdybym niektóre z tych miejsc jednak zobaczył, bez aparatu nie zauważyłbym tylu detali i nie utrwalił wspomnień.

Ta strona jest zapisem moich wybranych fotograficznych momentów i miejsc.

Piotr